<div align="center"> <h1>OSP Jeziorzany</h1> <h3>Strona poświęcona Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach gmina Liszki</h3> <p>OSP, straż, Jeziorzany, Liszki</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/osp_jeziorzany/" rel="nofollow">http://www.republika.pl/osp_jeziorzany/</a></p> </div>